Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 478 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Lipkje Jelsma
wed. Lammert Schipper
Harm Schipper
Margjen Halbertsma
Wopkje Dijkstra
Nicolaas Klooster (vader)

Adres: Oosterwolde 268 = 374

Nog niet gecontroleerd