Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 487 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hendrikje Willighagen (dienstbode)

Adres: Oosterwolde 269a = 379

Nog niet gecontroleerd