Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 490 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wietze de Haan
Hendrik Hessels (boerenknecht)
Ype Dekken (boerenknecht)

Adres: Oosterwolde 381 (vervolgkaart)

Nog niet gecontroleerd