Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 494 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Dirk Jager
Ebelina Joustra
Jelle Jager
Tjamme Rooks
Jan Keimpe Russchen (boerenknecht)
Thomas de Jong (boerenknecht, abusievelijk afgeschreven.)

Adres: Oosterwolde 383 (vervolgkaart)

Nog niet gecontroleerd