Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 500 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Klaas Hofstra

Adres: Oosterwolde 389a

Nog niet gecontroleerd