Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 505 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: wed. Evert Pieters van der Horst
Martje Westerhof

Adres: Oosterwolde 281 = 393 (Kuipenstreek 11)

Nog niet gecontroleerd