Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 507 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hinke de Jong (6-2-'40 naar kaart Hessel de Bruin)
Jan K. Koopmans (kleinzoon)

Adres: Oosterwolde 283 =395 (Kuipenstreek 15)

Nog niet gecontroleerd