Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 515 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Antje Veldkamp
Jan Willem Dijkstra
Jacob Hofstra
Hielkje de Boer
Roelof Veen
Frouwkje Alstein
Jan Tjassing
Antje de Vries

Adres: Oosterwolde 288 = 401 ('t Oost 35) (zie vervolgkaart)

Nog niet gecontroleerd