Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 517 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Oosterkamp
Hendrik Bruggen
Baukje Donker
Jantje Donker
Markus de Vries
Tjeerd de Jong (boerenknecht)
Trijntje Bult (dienstbode)

Adres: Oosterwolde 289 = 402 ('t Oost 37)

Nog niet gecontroleerd