Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 520 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Geertje Friso (dienstbode)
Johannes de Jong (boerenknecht)

Adres: Oosterwolde 404 ('t Oost 43) (1e vervolgkaart)

Nog niet gecontroleerd