Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 521 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Janke de Vries (wed. Geert Klinker)
???tje Timmerman
Hiltje Pieters van der Horst (schoonmoeder)
Johannes de Jong (boerenknecht)

Adres: Oosterwolde 293 = 405

Nog niet gecontroleerd