Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 522 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: wed. Jurjen Geerts van den Berg
Geesje Harms Bergsma
Harm van den Berg

Adres: Oosterwolde 292 = 406

Nog niet gecontroleerd