Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 524 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Bart Ekhart
Minke Spoelstra
Karst Dragstra
Minke Spoelstra
Eise Nuismer
Andries Cats
Popke Eijer
Frederika Snippe (zonder beroep)

Adres: Oosterwolde 294 = 407

Nog niet gecontroleerd