Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 525 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hendrikje Betten
Aaltje Bos
Evert betten
Hendrik de Jong
Aaltje Russchen
Anne Korf
Klaasje van Veenen
Dirk Jonker
Nicolaas Johannes Friso

Adres: Oosterwolde 295 = 408 (zie vervolgkaart)

Nog niet gecontroleerd