Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 527 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Rinskje Wiebenga
Hendrik Bruggen
Janke de Vries
(wed. Geert Klinker)
Jan de Jong
Trijntje Spoelstra
Sjoerdtje Oostra
Jacobje Stoker
Antje Kuiper

Adres: Oosterwolde 296 = 409 (zie vervolgkaart)

Nog niet gecontroleerd