Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 528 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Oebele Oldersma
Wietze Hof
Hiltje de Weerd
Wiebe Oosterloo
Jan Hof
Klaasje van Veenen
Jan de Jong
Trijntje Bos

Adres: Oosterwolde 296 = 409 (vervolgkaart)

Nog niet gecontroleerd