Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 531 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wiebe de Haan
Jannes Oldersma
Geert Tjassing
Yntze Bergsma
Jan Keimpe Russchen
Katrinus Joustra
Lambertus Lefferts
Markus Blomsma (boerenknecht)

Adres: Oosterwolde 297 = 410

Nog niet gecontroleerd