Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 533 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Annejos Witvoet
Kornelis Prins

Adres: Oosterwolde 299 = 412

Nog niet gecontroleerd