Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 539 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Harm Betten
Klaas Oosterkamp
Hendrik Tjassing
Evert Betten
Karst Dragstra
Lucas Jansma
Abele Dragstra
Roelofke Hofstee

Adres: Oosterwolde 302 = 416 (zie vervolgkaart)

Nog niet gecontroleerd