Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 542 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Grietus Visser
Aaltje Jantina van Veenen
Wiebe Jan Duin
Rinze Hof
Dieuwkje Bouma
Hoeke Roelsma
Grietje Kuiper
Grietje Jansma

Adres: Oosterwolde 304 = 417 (zie vervolgkaart)

Nog niet gecontroleerd