Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 550 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hendrikje Betten
Jantje van Veenen
Rommert Jan Veensma
Jacoba de Jong
Aaltje Jantina van Veenen
Jan Graafstra
Hillegonda van Veenen
Klaas Duin
Sietske Tjassing

Adres: Oosterwolde 306 = 420 (zie vervolgkaart)

Nog niet gecontroleerd