Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 551 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wessel Blaauwbroek
Wiebe Hofman
Trijntje van der Broek
Antje Dekker
Klaas Duin
Tjitske Post
Aaltje Post (dienstbode)
Bertus Post (boerenknecht)

Adres: Oosterwolde 420 (vervolgkaart)

Nog niet gecontroleerd