Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 566 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Bart Ekhart
Willem Duursma
Jan Lammert van der Broek
Lutske de Jong
Ype Kuiper
Geertje Dijkstra
Rommert Mulder
Wieger Veenen

Adres: Oosterwolde 321 = 433 (zie vervolgkaart)

Nog niet gecontroleerd