Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 570 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Grietje Betten
Heinrich Blaauwbroek
Jenne Posthumus
Cornelia Magrietha Wedman
Albert Rooks
Hendrik Stavast
Otto Lambertus Landman
Sieger Britstra

Adres: Oosterwolde 314 = 320II = 434 (zie vervolgkaart)

Nog niet gecontroleerd