Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 573 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Antje Hoff
Alberdina Grietina Kuiper
Iemkje van der Velde
Wijtze de Boer
Geert Oosting
Jan Mulder (boerenknecht)
Johannes Jutstra (boerenknecht)

Adres: Oosterwolde 310 = 435

Nog niet gecontroleerd