Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 580 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Johannes van Aalderen
Jan Dijkstra
Lammert Dijkstra
Ekke van der Zwaag
Albertus Siertsema (Canada)
Mindert Slotegraaf
Lieuwe Wielsma
Willem Johannes van der Veen

Adres: Oosterwolde 317 = 441 (zie vervolgkaart)

Nog niet gecontroleerd