Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 618 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Rommert Jan Veensma
Jantje Warring
Johannes Visser
Anna de Jong
Harm de Jong
Jakob Veenstra
Derk Bolt
Dirk Langhout

Adres: Oosterwolde 335 = 472 (zie vervolkaart)

Nog niet gecontroleerd