Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 623 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Halbe Taekema

Adres: Oosterwolde 475a

Nog niet gecontroleerd