Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 624 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Derk van Veenen
Sake Nijenhuis
Lucas Jansma
Nicolaas Johannes Friso
Klaas Oosterkamp
Jan Siegersma
Froukje Hoekstra
Jan de Jong

Adres: Oosterwolde 339 = 476 (zie vervolgkaart)

Nog niet gecontroleerd