Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 627 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: ijmkje van der Ploeg (dienstbode)
Rnze Taekema (boerenknecht)
Lense de Haan (boerenknecht)
Aaltje Hof (dienstbode)
Willem Dijkstra (boerenknecht)

Adres: Oosterwolde 476 (vervolgkaart)

Nog niet gecontroleerd