Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 629 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hendrik Oosterkamp
Jan Thijs Hofman
Veen van der Veen
Johanna van der Veen
Pieter Duursma
Jeltje Vries
Antje Duin
Ieme Buist
Jantje Hof (dienstbode)
Harm Post (boerenknecht)

Adres: Oosterwolde 477 (zie vervolgkaart)

Nog niet gecontroleerd