Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 634 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Veenstra
Theunis Woudhuizen
Jacob Dorenbos
Willem Bons

Adres: Oosterwolde 344 = 481

Nog niet gecontroleerd