Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 654 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Sipke van Veenen (boerenknecht)

Adres: Oosterwolde 365 = 501

Nog niet gecontroleerd