Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 668 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Gerrit Eisinga
Christiaan Johannes van Apeldoorn
Jacob Bokma
Klaas Westerhof
Hermannus Johannes Hulsebos

Adres: Oosterwolde 374 = 511 (t'Oost 40)

Nog niet gecontroleerd