Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 674 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jantje Betten
Jan van der Hoek
Theunis Jonker
Tjalke Faber
Henri Scheffer
Jan van Prooije
Albert Atema
Harmen Hoekstra
Wietze de Vries

Adres: Oosterwolde 381 = 517 (t'Oost 28)

Nog niet gecontroleerd