Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 675 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Antje ten Hoor
Hillegonda Bruinsma
Sietske Kort
?Auktje Raven (schoonzuster)
Pieterke Sandburg (nicht)
Kerst Sandberg (neef)

Adres: Oosterwolde 382 = 518 (t'Oost 26)

Nog niet gecontroleerd