Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 676 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Ruurd de Vos
IJtzen Toussaint
Arend de Haan
Wolter van der Broek

Adres: Oosterwolde 383 = 519 (t'Oost 24)

Nog niet gecontroleerd