Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 677 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: wed. Jan Jans Dol (huishoudster)
Hendrikje) (Hoogenberg

Adres: Oosterwolde 383a = 520 (t'Oost 22)

Nog niet gecontroleerd