Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 683 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Anne Bouwe Schroor
Sjoerdje Oosting
Tamme Kort
Auke de Bos
Ide van der heide
Pietje Betten
Linze Veenema
Jan Bakker

Adres: Oosterwolde 388 = 525 (t'Oost 12) (vervolgkaart K. Jansen)

Nog niet gecontroleerd