Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 684 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Roelof IJben
Wemmigje de Boer
Hermanus Antonius ten Tije
Elisabeth Bouma
Antje de Haan
Saakje Steg
Marcus Albertus Geertsema (bakkersknecht)
Loltje Wapstra (dienstbode)

Adres: Oosterwolde 388 = 525 (t'Oost 12)

Nog niet gecontroleerd