Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 688 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Maria Meijer
Johannes de Lange
Nicolaas Rooks

Adres: Oosterwolde 390 = 528 (t'Oost 6)

Nog niet gecontroleerd