Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 689 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Geert Akkerman
Age Knossen
Marcus F. Ernst
Karl Vogel (schoenmakersknecht)
Jan Gerhards (schoenmakersknecht)
Hendrik Braam

Adres: Oosterwolde 391 = 529 (t'Oost 4)

Nog niet gecontroleerd