Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 694 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Evert Frankes van der Horst
wed. Franke van der Horst
(Roelofke Hoorenstra)

Adres: Oosterwolde 394a = 534 (Rijweg 7)

Nog niet gecontroleerd