Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 698 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: wed. Jan Jans Koopmans, Trijntje van der Schoot
Eeltje de Boer

Adres: Oosterwolde 398 = 538 (Rijweg 15)

Nog niet gecontroleerd