Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 702 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Ned. Herv. Kapel

Adres: Oosterwolde 542 (Lange Esch 5)

Nog niet gecontroleerd