Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 705 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: wed. Wijtze Wijnstra
(Tjitske Wiegersma)

Adres: Oosterwolde 544a = (Lange Esch 11)

Nog niet gecontroleerd