Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 709 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Maartje Klazes de Boer
wed. Wietze Ages de Weger
Geert Hoonstra
Wijbren van der Meulen

Adres: Oosterwolde 399b = 548 (Lange Esch 30)

Nog niet gecontroleerd