Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 721 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan van der Meulen
Wijtze de Vries
Wiebe Koning
Pieter Lemstra
Harm Piek
Petrus Johannes Reijnders
wed. Auke Hessels

Adres: Oosterwolde 409 = 560 (Lange Esch 6)

Nog niet gecontroleerd