Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 733 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Bethlehem

Adres: Oosterwolde 570a = (Rijweg 39)

Nog niet gecontroleerd