Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 750 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Tjeerdtje de Vries
Jacob Bijlsma
Geertje Bijlsma
Grietje van Nijen
Albert van Nijen

Adres: Oosterwolde 423 = 585

Nog niet gecontroleerd